R.H.H.

De Reddingshonden Hulpdienst Holland (RHH)
heeft als doel Reddingshondenteams op te
leiden om vermiste personen op te zoeken.
Een Reddingshondenteam bestaat uit
een hond met een hondengeleider.

Reddingshonden kunnen worden ingezet bij het
zoeken naar vermiste personen in puin van bijv.:
ingestorte gebouwen (aardbevingen/explosies) of
bij het zoeken naar vermiste personen in
uitgestrekte percelen bos, heide of duinen.

De RHH is opgericht in 1979 en heeft al vele
jaren inzet ervaring bij grote en kleine
calamiteiten (Armenië, Turkije, Iran en vele
inzetten in Nederland en België).

Verder verlenen wij medewerking aan
rampoefeningen van politie en brandweer.

Alle medewerkers van de RHH (hondengeleiders,
inzetleiders e.d.) doen dit op vrijwillige basis.

De Stichting

Reddingshonden Hulpdienst Holland
Arnold van Leuvenstraat 16, 4847RH Teteringen
IBAN: NL16ABNA0574225625
KvK nummer: 41225300
Fiscaal nummer/RSIN: 8161.73.473

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: V.A.M. de Jongh- Schoenmakers
Secretaris: G.L. Borms
Penningmeester: M.J.A. van Doorn

Beleidsplan

De trainingsagenda wordt jaarlijks vastgesteld.
Gemiddeld wordt 1x per 2 weken een trainingsdag
georganiseerd.

Twee tot drie keer per jaar worden trainingsweken
of weekenden georganiseerd.
Als het mogelijk is wordt daar ook IRO-examen
afgenomen. Locaties worden gevonden in Tsjechië,
Oostenrijk, België en Duitsland.

2x per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering
in de agenda ingepland.

Het volgen van reguliere opvoeding/
gehoorzaamheidstraining eventueel aangevuld
met speuren met de hond in eigen omgeving is
een vereiste voor het opleiden van een
reddingshondenteam.

De specifieke training van vlakte- en puintraining
wordt door de RHH aangeboden.
Evenals de overige kennis welke noodzakelijke is
zoals gps, veiligheid op het puin en EHBO.
Hiervoor maken we ook gebruik van externe kennisbronnen.

Verder wordt het verloop van de opleiding van
elk reddingshondenteam intern gemonitord.
Ook de inzetbare teams blijven trainen om hun
inzetbaarheid te waarborgen en zo nodig
aandachtspunten te verbeteren.

ANBI

De RHH is door de belastingdienst erkend als ANBI,
een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Wat betekent dat concreet;
De RHH hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te
betalen over erfenissen en schenkingen die de stichting
ontvangt in het kader van het algemeen belang.
Donaties, giften en legaten kunnen door de donateur of
sponsor van de inkomsten- of vennootschapsbelasting
afgetrokken worden.
Wanneer u de RHH financieel wil ondersteunen in het
reddingshondenwerk, dan kunt u dus gebruik maken van
deze belastingmaatregel om een schenking,
legaat of gift aan de RHH te doen.

WORD DONATEUR

De RHH biedt zijn hulp bij inzetten in binnen- en buitenland
kosteloos aan.
Om toch goed te kunnen functioneren in deze noodsituaties
heeft RHH wel behoefte aan diverse materialen.
Denk hier bij aan veiligheidskleding voor mens en hond,
verlichting en communicatie apertuur.

Voor het aanschaffen van dit materiaal is de RHH
afhankelijk van giften van zowel particulieren als
bedrijven, dit kan in de vorm dan een finacele
donatie of materiële giften

Geven kan t.n.v. “RHH”
NL16 ABNA 057 42 25 625
o.v.v. Gift

Elke gift telt, bij voorbaat dank.